MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Konserwacja zbiorów
(27kB)

Obraz
Opłakiwanie Chrystusa w GrobieKolekcja Albina Makowskiego
autor: nieznany kujawski artysta ludowy
2.poł. XIX w.
tempera na papierze
wym. 64x52cm
nr inw.: MCh/AM – 2225

Wydawnictwa

 • Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920 – 1939.
  Katalog wystawy styczeń – wrzesień 2020

  Książka stanowi katalog towarzyszący wystawie pod tym samym tytułem i ukazuje zbiorowy wizerunek Kaszubów oraz Kaszub w polskim malarstwie, grafice, rysunku i fotografii okresu dwudziestolecia międzywojennego. Omawia istotę przemian społeczno – kulturowych na Pomorzu u progu XX w., które zaowocowały odrodzeniem regionalizmu kaszubskiego i przyczyniły się do zainteresowania kulturą Kaszub i Kaszubów w wymiarze ogólnopolskim.

 • Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej

  Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej to edukacyjna publikacja stanowiąca kompendium wiedzy na temat trudnej drogi, jaką musieli pokonać  mieszkańcy Chojnic, i regionu południowych Kaszub w latach 1918 - 1921

 • Brązy ukryte w ziemi... Łużycki skarb z Charzyków

  Publikacja jest zwieńczeniem trzyletniego projektu naukowo-badawczego, w ramach którego 32-elementowy brązowy depozyt z Charzyków został zakonserwowany i poddany specjalistycznym badaniom metalograficznym, dendrologicznym i palinologicznym w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu...

 • Jan Paweł Łukowicz (1886-1957). Portret myśliwego.

  Najnowsza publikacja Muzeum w Chojnicach prezentuje myśliwski życiorys dra Jana Pawła Łukowicza (1886-1957) - jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci Chojnic okresu międzywojennego i lat powojennych, cenionego chirurga, który poprzez swoje zamiłowanie do łowiectwa w sposób szczególny zasłużył się dla rozwoju kultury łowieckiej i promowania jej obyczajowości.

 • Józef Chełmowski. Madonny

  monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub -  Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus /powiat Chojnice/.

 • Kaszubskie ostoje obrazów

  Czy genius loci Kaszub sprzyja artystom? Czy i jaki udział może mieć natura i tradycja w procesie tworzenia? Jak daleko i w jak różnych kierunkach mogą iść artyści, których twórczość wywodzi się z tych samych korzeni? W końcu – czy sztuka ludowa i ta pochodząca od profesjonalnego artysty, związanego z Akademią Sztuk Pięknych, mogą być przez nas podobnie odbierane i równie silnie na nas oddziaływać?

 • Leonard Brzeziński

  „Leonard Brzeziński (1904-1984)” - katalog twórczości  wybitnego hafciarza i twórcy kaszubskiego z Wiela. 


 • Julian Rydzkowski (1891 – 1978) Pro memoria.

  Kolejny tom serii wydawniczej Instytutu Kaszubskiego Pro memoria przygotowany wspólnie z Muzeum H – E w Chojnicach i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki K-P w Wejherowie, poświęcony jest prezentacji sylwetki twórcy chojnickiego muzeum Juliana Rydzkowskiego (1891 - 1978) – ważnej osobowości kultury pomorskiej swego czasu, regionalisty z pasją muzealną, wielkiego miłośnika Chojnic i regionu.

 • Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce

  Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się  z ciekawą, nietypową koncepcja jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie

Strony: