MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Konserwacja zbiorów
(27kB)

Obraz
Opłakiwanie Chrystusa w GrobieKolekcja Albina Makowskiego
autor: nieznany kujawski artysta ludowy
2.poł. XIX w.
tempera na papierze
wym. 64x52cm
nr inw.: MCh/AM – 2225

Wydawnictwa

 • Isaak Gottfryd Goedtke, Historia miasta Chojnic

  Wydane po raz pierwszy w 1724 r. dzieje miasta Chojnice, spisane przez notariusza miejskiego i burmistrza miasta w l.1742-1760 – Isaaka Gottfryda Goedtke, stanowią niezastąpione źródło historyczne do poznania bogatej historii Chojnic, widzianej z perspektywy XVIII-wiecznego dokumentalisty, prawnika, archiwisty, właściciela cennego zbioru bibliotecznego.

 • Dawne Kurkowe Bractwa Strzeleckie w Chojnicach i na Pomorzu

  Katalog "Dawne Kurkowe Bractwa Strzeleckie w Chojnicach i na Pomorzu" stanowi przede wszystkim dokumentację wystawy prezentowanej w Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach w 2006 roku.

 • Z Etrurii na Pomorze?

  Katalog związany tematycznie z wystawą pt. Z Etrurii na Pomorze? Popielnice twarzowe na tle obrządku pogrzebowego kultury pomorskiej prezentowaną w Muzeum Historyczno – Etnograficznym w Chojnicach, od czerwca do października 2009 r.

 • Lemańczyk. Katalog twórczości

  Album poświęcony prezentacji twórczości znanego i cenionego współczesnego pomorskiego artysty Kazimierza Lemańczyka ,wydany przy okazji jego retrospektywnej wystawy malarstwa i grafiki urządzonej w muzealnej Galerii w Kurzej Stopie w Chojnicach wraz z benefisem, podsumowującym 35 –lecie twórczości (grudzień 2010- luty 2011).

 • Dawna broń myśliwska

  Katalog wystawy "Dawna broń myśliwska" jest dokumentacją wystawy prezentowanej w Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach w 2010 roku.

 • Liber regestrorum in quo proventus Ecclesiae parochialis Conecensis…

  Księga rejestrów przechowywana w zbiorach rękopisów biblioteki muzeum w Chojnicach stanowi dokumentację zapisów kolejnych proboszczów i kancelarii parafii pw. Ścięcia św. Jana w Chojnicach, dotyczących stanu ekonomicznego parafii. Założona 1 grudnia 1738 r.