MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

Z Etrurii na Pomorze?

Wydawnictwa » Z Etrurii na Pomorze?

Katalog związany tematycznie z wystawą pt. Z Etrurii na Pomorze? Popielnice twarzowe na tle obrządku pogrzebowego kultury pomorskiej prezentowaną w Muzeum Historyczno – Etnograficznym w Chojnicach, od czerwca do października 2009 r., przybliża wiedzę archeologiczną o tzw. kulturze pomorskiej, zapoczątkowanej w poł. VI w. pne, której wizualnym symbolem stały się popielnice twarzowe stanowiące wyposażenie grobów skrzynkowych. W katalogu omówiony jest zakres czasowy i terytorialny występowania przykładów tej kultury wraz z załączoną mapą stanowisk archeologicznych. Przedmiotem omówienia jest charakterystyka różnorodnych form urn popielnicowych oraz ich unikalnych motywów zdobniczych nawiązujących w bezpośredni sposób do elementów ludzkiej twarzy, a także zdobiącej ją biżuterii. Bogato ilustrowany katalog zaopatrzony jest w listę 118 zabytków zgromadzonych na wystawie w Bramie Człuchowskiej, pochodzących z następujących kolekcji archeologicznych: Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum w Koszalinie, Muzeum w Lęborku, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz ze zbiorów własnych Muzeum H – E w Chojnicach. Autorką omówienia w katalogu jest kurator wystawy, kustosz Hanna Rząska.


Chojnice 2009, stron 22, format 20 x 21, cena 7 zł