MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Wystawa w Sworach
(11kB)

 


 

(11kB)(11kB)
Wydawnictwa
(11kB)

monograficzny album prezentujący niepowtarzalną twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów ludowych Kaszub - Józefa Chełmowskiego z Jaglii k. Brus
/powiat Chojnice/. 


Obradom XIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego organizowanej w dniach
12-13 maja 2016 roku
w Chojnicach - Charzykowach
towarzyszyła wystawa:

 

(11kB)

Z KASZUBSKIEJ SKRZYNI. ŻYCIE I SPUŚCIZNA LEONARDA BRZEZIŃSKIEGO (1904-1984)

Od 6 lipca 2018 r. w muzeum w Chojnicach czynna jest wystawa, która przybliża życie i twórczość, pochodzacego z Wiela wybitnego hafciarza, nauczyciela, etnografa i kolekcjonera oraz kustosza.

 

Leonard Brzeziński, jak słusznie zauważyła Anna Jachnina, był człowiekiem prawdziwie zakochanym w swojej kaszubskiej ziemi. Wiele czasu poświęcił na liczne odwiedziny w domach wielewiaków i mieszkańców okolicznych wsi. Robił to ze szczególną misją. Pragnął uzyskać od nich jak najwięcej informacji, wspomnień, a także materialnych zabytków kultury kaszubskiej, aby uchronić je od zapomnienia. Ponadto zajmował się rogarstwem, wytwarzał różnego rodzaju pamiątki z motywami kaszubskimi oraz pięknie haftował po kaszubsku. Jego wielkim osiągnięciem było założenie w rodzinnym Wielu Muzeum Kaszubskiego.

 

Rodzina pana Leonarda zadbała o to, aby zachowało się wiele pamiątek po wybitnym wielewiaku. Dzięki Jej uprzejmości możemy zapoznać się dziś z częścią zachowanych w domowym archiwum dokumentów, fotografii, pamiątek z czasów nauczycielskich, licznymi zapiskami etnograficznymi dotyczącymi miejscowych Kaszubów, w końcu z wytworami z rogu oraz ręcznymi wyrobami pamiątkarskimi. Na szczególną uwagę zasługuje, przechowywana przez Brzezińskiego w zabytkowej skrzyni posagowej, liczna kolekcja pięknych, wykonanych jego ręką haftów kaszubskich.

 

(11kB)

 

 

więcej na temat wystawy

 

(11kB)

(11kB)