Twarze niepodległości ziemi chojni
(11kB)
(11kB)

 

Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum wydało okolicznościową, ilustrowaną publikację pt. Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej.

 

(11kB)

 


 

(11kB)

 


 

(11kB)

 


 

(11kB)

 ZABYTEK MIESIĄCA
październik


 

Pucharek glazurowany na nóżce typu skyfos


Naczynia glazurowane, otrzymywane dzięki pokrywaniu ścianek glinianych polewą ołowiową lub alkaiczną, były produkowane w pierwszych wiekach n.e. - w środkowej Italii, gdzie uważano je za najbardziej luksusową ceramikę stołową. Produkcja naczyń nie odbywała się w sposób masowy ze względu na pracochłonny proces technologiczny. Dlatego znaleziska tego typu zabytków na terenie Italii i dawnych prowincji rzymskich należą do rzadkości. Na terenie Polski do tej pory odkryto sześć naczyń glazurowanych, a wśród nich pucharek typu skyfos ze zbiorów chojnickiego Muzeum, wyjątkowy również ze względu na stopień zachowania, ponieważ przetrwał do naszych czasów prawie w całości.

 


 

(11kB)

 


 

(11kB)

 

Czy genius loci Kaszub sprzyja artystom? Czy i jaki udział może mieć natura i tradycja w procesie tworzenia? Jak daleko i w jak różnych kierunkach mogą iść artyści, których twórczość wywodzi się z tych samych korzeni? W końcu – czy sztuka ludowa i ta pochodząca od profesjonalnego artysty, związanego z Akademią Sztuk Pięknych, mogą być przez nas podobnie odbierane i równie silnie na nas oddziaływać?

 


 

 

(11kB)


6 sierpnia 1932 r. - Otwarcie Muzeum Regionalnego w Chojnicach ze stałą ekspozycją w domu W.J. Schreibera na rogu Rynku i ul. Gdańskiej (dziś T. Kościuszki) pod patronatem Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i kierownictwem Juliana Rydzkowskiego.

1939 – 1945 – Podczas wojny zbiory muzealne w większości uległy zniszczeniu.

1960 r. – Reaktywowanie Muzeum Regionalnego z siedzibą w ratuszu pod opieką Miejskiej Rady Narodowej.

maj 1962 r. – Stałą siedzibą muzeum została przystosowana do funkcji muzealnej Brama Człuchowska na murach miejskich... 

(11kB)
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Zmiany w regulaminie tegorocznych XLII Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

Archiwum » Zmiany w regulaminie tegorocznych XLII Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

W trosce o Państwa zdrowie, w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa, Muzeum w Chojnicach zdecydowało o zastosowaniu się do zmian w regulaminie tegorocznych XLII Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”. Organizator Spotkań zaleca rezygnację z organizacji etapów regionalnych Konkursu i bezpośrednie przesyłanie prac plastycznych przez Uczestników do Muzeum Okręgowego w Toruniu. Przesunięty też zostaje ostateczny termin nadsyłania prac z 25 czerwca 2020 r., na 10 lipca 2020 r. Liczymy, że do czasu zebrania Jurorów w drugiej połowie lipca 2020 r., sytuacja w kraju związana z epidemią unormuje się i będzie możliwe przeprowadzenie Konkursu Moja Przygoda w Muzeum zgodnie z tradycyjnym harmonogramem. Poniżej zamieszczamy uaktualniony regulamin tegorocznych XLII Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży Moja Przygoda w Muzeum wraz z nowym załącznikiem – oświadczeniem (RODO). Podpisane oświadczenia prosimy dołączać do przysyłanych na Konkurs prac plastycznych.


Stosownie do sytuacji w kraju, dane dotyczące Projektu Moja Przygoda w Muzeum będą na bieżąco aktualizowane za pośrednictwem strony internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu ( www.muzeum.torun.pl ).


Za zaistniałe niedogodności serdecznie przepraszamy.