Twarze niepodległości ziemi chojni
(11kB)
(11kB)

 

Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum wydało okolicznościową, ilustrowaną publikację pt. Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej.

 

(11kB)

 


 

(11kB)

 


 

(11kB)

 


 

(11kB)

 ZABYTEK MIESIĄCA
grudzień


 

Henryk Czaman - Madonna


Grafika należy do najdawniejszej części zbioru sztuki Muzeum w Chojnicach. Ofiarowana została przez autora Julianowi Rydzkowskiemu w dniu 18 czerwca 1965 r, co zapisał autor w formie imiennej dedykacji na oprawie grafiki. Przedstawia wizerunek Madonny delikatnie przytulającej i podtrzymującej obiema dłońmi Dzieciątko Jezus. Obie postaci otoczone jasnymi promieniami światła.

 


 

(11kB)

 


 

(11kB)

 

Czy genius loci Kaszub sprzyja artystom? Czy i jaki udział może mieć natura i tradycja w procesie tworzenia? Jak daleko i w jak różnych kierunkach mogą iść artyści, których twórczość wywodzi się z tych samych korzeni? W końcu – czy sztuka ludowa i ta pochodząca od profesjonalnego artysty, związanego z Akademią Sztuk Pięknych, mogą być przez nas podobnie odbierane i równie silnie na nas oddziaływać?

 


 

 

(11kB)


6 sierpnia 1932 r. - Otwarcie Muzeum Regionalnego w Chojnicach ze stałą ekspozycją w domu W.J. Schreibera na rogu Rynku i ul. Gdańskiej (dziś T. Kościuszki) pod patronatem Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i kierownictwem Juliana Rydzkowskiego.

1939 – 1945 – Podczas wojny zbiory muzealne w większości uległy zniszczeniu.

1960 r. – Reaktywowanie Muzeum Regionalnego z siedzibą w ratuszu pod opieką Miejskiej Rady Narodowej.

maj 1962 r. – Stałą siedzibą muzeum została przystosowana do funkcji muzealnej Brama Człuchowska na murach miejskich... 

(11kB)
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Zmiany w regulaminie tegorocznych XLII Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

Archiwum » Zmiany w regulaminie tegorocznych XLII Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

W trosce o Państwa zdrowie, w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa, Muzeum w Chojnicach zdecydowało o zastosowaniu się do zmian w regulaminie tegorocznych XLII Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”. Organizator Spotkań zaleca rezygnację z organizacji etapów regionalnych Konkursu i bezpośrednie przesyłanie prac plastycznych przez Uczestników do Muzeum Okręgowego w Toruniu. Przesunięty też zostaje ostateczny termin nadsyłania prac z 25 czerwca 2020 r., na 10 lipca 2020 r. Liczymy, że do czasu zebrania Jurorów w drugiej połowie lipca 2020 r., sytuacja w kraju związana z epidemią unormuje się i będzie możliwe przeprowadzenie Konkursu Moja Przygoda w Muzeum zgodnie z tradycyjnym harmonogramem. Poniżej zamieszczamy uaktualniony regulamin tegorocznych XLII Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży Moja Przygoda w Muzeum wraz z nowym załącznikiem – oświadczeniem (RODO). Podpisane oświadczenia prosimy dołączać do przysyłanych na Konkurs prac plastycznych.


Stosownie do sytuacji w kraju, dane dotyczące Projektu Moja Przygoda w Muzeum będą na bieżąco aktualizowane za pośrednictwem strony internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu ( www.muzeum.torun.pl ).


Za zaistniałe niedogodności serdecznie przepraszamy.