Ścieżka wiedzy
zdjęcie

Alojzy Sobierajczyk (1870-1934), doktor medycyny, działacz niepodległościowy, pierwszy po odzyskaniu niepodległości polski burmistrz miasta Chojnice.

zdjęcie

Stefan Łukowicz (1894-1941), filomata pomorski, działacz niepodległościowy, prekursor skautingu na Pomorzu, twórca harcerstwa w Chojnicach.

zdjęcie

Bogumił Hoffmann (1890- 1945), filomata pomorski, nauczyciel, historyk

zdjęcie

Helena Hoffmannowa (1895-1940), profesor gimnazjum, autorka prac o Chojnicach

zdjęcie

Władysława Wolszlegier – Obertyńska (1893-1986), ziemianka, działaczka niepodległościowa

zdjęcie

Maria Matysikowa (1892-1980), założycielka i dyrektor Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego (1930 - 1939)

zdjęcie

Jan Karnowski (1886-1939), prawnik, pisarz, działacz społeczny oraz badacz historii Pomorza i kultury kaszubsko – pomorskiej

zdjęcie

Jan Kaletta (1879-1942), działacz niepodległościowy, samorządowiec, społecznik

zdjęcie

Irena Nieżychowska z d. Wolszlegier (1896-1939), ziemianka, działaczka społeczna i narodowa, organizatorka przysposobienia obronnego

zdjęcie

Hipolit Ostoja – Lniski (1853-1931), filomata pomorski, lekarz, działacz społeczny

zdjęcie

Franciszka Szablewska (1892 – 1980), nauczycielka, kierowniczka szkół, organizatorka tajnego nauczania oraz opieki społecznej w latach okupacji

zdjęcie

Franciszek Gierszewski (1894-1981), organista, kompozytor, dyrygent chórów, profesor muzyki kościelnej, działacz plebiscytowy